Kim jesteśmy - FUNDACJA RECYKLINGU REWITALIZACYJNEGO REWIT

Przejdź do treści

Menu główne:

Po co Fundacja ?
Członkowie Fundacji Recyklingu Rewitalizacyjnego,
czyli kim jesteśmy i co zrobiliśmy.

Chociaż nie lubimy się zbytnio przechwalać, a za to wolimy robić konkrety, to jednak, aby nas lepiej poznano musimy się po prostu przedstawić.

Zbigniew Chodnicki, wykształcenie techniczne, z bogatym doświadczeniem w branży recyklingu, tak teoretycznym jak i praktycznym, czego najlepszym dowodem jest praca na stanowiskach kierowniczych przez ok. 20 lat w licencjonowanej firmie recyklingu pojazdów. Potrafi uratować pojazdy o wartościach zabytkowych lub historycznych, a z pozostałych uzyskać jak największą ilość części zamiennych i wtórnego surowca przy jak najmniejszym zużyciu energii, pasjonat dawnej motoryzacji, właściciel dwóch Warszaw.

Piotr Pszczółkowski, prawnik, muzealnik o bardzo dużym doświadczeniu w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami, uczestnik prac komisji na różnym szczeblu prac legislacyjnych, zdobył doświadczenie w pracy w urzędach centralnych jak i ministerstwach (w tym odpowiedniku obecnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), a także jako pracownik Muzeum Techniki, autor licznych artykułów dotyczących pojazdów dawnych zamieszczonych na łamach miesięcznika „Automobilisty”, członek stowarzyszenia Automobilklubu (sekcja pojazdy zabytkowe) oraz stowarzyszenia CAAR Polska, właściciel dwóch Syren.

Karol Mórawski, historyk, muzealnik, pracował w Muzeum Techniki oraz Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy, autor licznych artykułów związanych z dawną motoryzacją, a także programów propagujących turystykę, kulturę i sztukę, właściciel dawnych pojazdów.
Zoltan Fordos, z wykształcenia i powołania pedagog, żadnej pracy się nie boi i lubi dziedzictwo przeszłości. Dobrze posługuje się językiem węgierskim. Właściciel Polskiego Fiata Combi.
Z języków oprócz polskiego znamy: język niemiecki, język angielski, język francuski i język węgierski.

Dzięki naszemu zaangażowaniu (którego początki sięgają lat 90 tych XXw.) udało się wprowadzić w życie wiele pożytecznych rozwiązań prawnych w dziedzinie dawnych pojazdów, w tym m.in.
-w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych, w tym definicję pojazdu historycznego i możliwość krótkookresowego ubezpieczenia tych pojazdów,
-w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wyłączenie spod jej zakresu pojazdów historycznych, a tym samym możliwość odzyskania pojazdów w całości jeśli taki status otrzymają.
- w ustawie Prawo o ruchu drogowym uwzględnienie pojazdów wpisanych do inwentarza muzealiów jako pojazdów zabytkowych, umożliwienie ponownej rejestracji pojazdom, które mają co najmniej 25 lat i opinię rzeczoznawcy samochodowego, umożliwienie rejestracji pojazdów zabytkowych, na które nie ma dowodu rejestracyjnego,
-w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zwolnienie pojazdów zabytkowych od podatków od środków transportu.


Wraz z działaniami prawnymi udało się nam wiele pojazdów uratować przed zniszczeniem, w tym np. Moskwicza 400, Warszawy, Syreny, Fiaty 125p z pierwszej serii, Fiaty 126p, Renault 12, Skodę 100, Zastavę 750 oraz Zastavy 1100.

Współuczestniczymy w działaniach promujących i wspierających ochronę środowiska, w tym poprzez uczestnictwo w rajdach historycznych imprezach otwartych, konferencjach spotkaniach itp , wskazując na konieczność rozwoju idei i działań w zakresie świadomego recyklingu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego