Recykling Rewitalizacyjny - FUNDACJA RECYKLINGU REWITALIZACYJNEGO REWIT

Przejdź do treści

Menu główne:

Recykling rewitalizacyjny

To dążenie do zagospodarowania zbędnych przedmiotów w sposób najlepszy z możliwych;
To nie tylko dążenie do pełnego wykorzystania surowców z przekazanych do recyklingu przedmiotów, ale coś znacznie więcej;
To połączenie ochrony środowiska z ochroną zabytków;
To znajdowanie, wyszukiwanie oraz próba podjęcia skutecznego uratowania przed zniszczeniem przedmiotów, które trafiły do punktów przetwórstwa, a które mają wartość zabytkową lub historyczną;
To wymontowywanie i ochrona części, które mogą dalej być wykorzystywane w innych urządzeniach. Recykling rewitalizacyjny chroni potrójnie:
energię przed niepotrzebnym zużyciem,
powietrze i wodę przed zanieczyszczeniem,
zabytki i obiekty kolekcjonerskie przed zniszczeniem.
To wspieranie przedsiębiorczości i faktyczna walka z bezrobocie;
To wspaniały program edukacyjny, który uczy oszczędności i troski o środowisko, a przy tym zachęca i do ratowania tego co ma wartość zabytkową z ochroną środowiska. i zaleca do twórczego wykorzystania pozornie zbędnych przedmiotów;
To skuteczne narzędzie walki z naruszaniem zasad ochrony środowiska i zaśmiecaniem otoczenia;
To konkretna zachęta wsparta współdziałaniem , które pokazuje, jak chronić środowisko, jak chronić zabytki oraz jak zagospodarowywać wolny czas na wykonywanie rzeczy społecznie użytecznych, które kształtują, uwrażliwiają i rozwijają jednostkę.

Osoby tworzące i działające w fundacji mają duże doświadczenie zarówno na płaszczyźnie teoretycznej jak i praktycznej  w dziedzinie recyklingu, ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu pojazdów. To właśnie dzięki zaangażowaniu tych osób udało się uratować wiele pojazdów o charakterze zabytkowym lub historycznym przed zniszczeniem i przekazać do muzeum. Udało się także wykorzystać wiele różnych części. Osiągnięto cel zachęcenia młodzieży do większego zaangażowania w rozwój kultury technicznej, tak aby również uwzględniała w swym zakresie ekologię, rozwój myśli technicznej i ochronę zabytków.
Na tym nie chcemy poprzestać, lecz dalej być nowatorscy i twórczy z pożytkiem dla ogółu.
I to właśnie Ty możesz się do tego przyczynić! Dołącz do nas.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego